Pedagoška fakulteta | NAKVIS

Pedagoška fakulteta

Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
www.pef.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Dvopredmetni učitelj 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Inkluzivna pedagogika 2. 78. seja, 17.4.2014 Prva akreditacija
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede 3. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Kognitivna znanost 2. interdisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Likovna pedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Logopedija in surdopedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Logopedija in surdopedagogika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Pedagoško andragoško izobraževanje izpopol. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje izpopol. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Poučevanje 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Predšolska vzgoja 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Predšolska vzgoja 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Razredni pouk 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialna pedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialna pedagogika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Specialna in rehabilitacijska pedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Specialna in rehabilitacijska pedagogika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Specialno pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami izpopol. 92. seja, 18.6.2015 Prva akreditacija
Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje izpopol. 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine izpopol. 30. seja, 19.5.2011 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike izpopol. 37. seja, 20.10.2011 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije izpopol. 37. seja, 20.10.2011 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije izpopol. 37. seja, 20.10.2011 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva izpopol. 37. seja, 20.10.2011 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije izpopol. 37. seja, 20.10.2011 Prva akreditacija
Izvajanje specialno – pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami izpopol. 46. seja, 16.2.2012 Prva akreditacija
Pomoč z umetnostjo 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Muzejska pedagogika 2. 54. seja, 25.9.2012 Prva akreditacija
Edukacijske politike 2. 54. seja, 25.9.2012 Prva akreditacija