Akti in zakonodaja | NAKVIS

Akti in zakonodaja

Agencija, vsi njeni organi, vlagatelji in strokovnjaki morajo upoštevati predpise, ki urejajo kakovost v visokem in višjem šolstvu.  

Zakonodaja

Povezave na zunanje strani:

 


Podzakonski akti

Povezave na dokumente:


Prevodi aktov v angleščino

  • Prevodi aktov v angleški jezik so dostopni tukaj.