Akti in zakonodaja | NAKVIS

Akti in zakonodaja

Agencija, vsi njeni organi, vlagatelji in strokovnjaki morajo upoštevati predpise, ki urejajo kakovost v visokem in višjem šolstvu.  

Zakonodaja

Povezave na zunanje strani:

+ Tolmačenja ZViS (MIZŠ)


Podzakonski akti

Povezave na dokumente:

+ Tolmačenje Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS)

+ Tolmačenje Minimalnih standardov za izvolitev v nazive (NAKVIS)


Prevodi aktov v angleščino

  • Prevodi aktov v angleški jezik so dostopni tukaj.