Zunanja evalvacija višjih strokovnih šol | NAKVIS

Zunanja evalvacija višjih strokovnih šol

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu v postopkih zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol presoja doseganje standardov kakovosti v skladu z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.

V postopku zunanje evalvacije višje strokovne šole je delo skupine strokovnjakov podobno kot pri podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda, prav tako tudi postopek do izdaje končnega evalvacijskega poročila.

Evalvacijski obisk je obvezen, področja presoje so enaka, vendar mora skupina strokovnjakov upoštevati posebnosti šole ter pozornost posvetiti praktičnemu izobraževanju študentov oziroma povezanosti šole z delodajalci, kar je ena od bistvenih značilnosti višješolskega študija.

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol so dostopna tukaj.


Obrazec za zunanjo evalvacijo višje strokovne šole


Načrti zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol

Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol v letu 2019Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol do leta 2020