Poročila strokovnjakov in odločbe

Na tem mestu so zbrana poročila skupin strokovnjakov in odločbe v postopkih, ki jih vodi agencija.

Poročila so ena od pomembnih podlag za sprejemanje odločitev sveta agencije o akreditacijah v visokem in evalvacijah v višjem strokovnem šolstvu. So pomemben vir o stanju kakovosti in razvoja, s katerim si lahko širša javnost pomaga ustvariti vtis o prednostih in pomanjkljivostih posameznega zavoda, njegovega študijskega programa ali šole. Do posameznega poročila skupine strokovnjakov dostopite tako, da preko vrste visokošolskega zavoda, njegovega imena in imena študijskega programa prikrmarite do osnovnih podatkov o presojani zadevi, pod katerimi so povezave do poročil iz posameznih zunanjih presoj.