Podatki o visokošolskih zavodih

Študentom in javnosti želimo ponuditi čim bolj kakovostne in raznolike informacije o slovenskem visokem šolstvu. Na tem mestu so zbrani vsi ključni podatki o posameznih visokošolskih zavodih.

– osnovni podatki (ime, naslov, spletna stran)
– raziskovalna dejavnost (SICRIS)
– predstavitveni filmi
– aktualna odločba in poročilo strokovnjakov za posamezni visokošolski zavod
– evidenca študijskih programov s sklepi agencije in poročili strokovnjakov
– podatki o drugih akreditacijah in uvrstitvah na mednarodnih lestvicah

Informacije glede vpisa v študijske programe se nahajajo na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://portal.evs.gov.si/