Javne evidence | NAKVIS

Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

Javna evidenca akreditacij študijskih programov

Evidenca akreditiranih študijskih programov (19. 9. 2019)


Javna evidenca akreditacij visokošolskih zavodov

Evidenca akreditacij visokošolskih zavodov  (2. 8. 2019)


Javna evidenca visokošolskega transnacionalnega izobraževanja

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje (20. 6. 2019)


Načrt vzorčnih evalvacij za leto 2019

Seznam študijskih programov v vzorcu za leto 2019Javna evidenca o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol

Javna evidenca o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol (januar 2019)


Načrti zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol

Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol v letu 2019Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol do leta 2020