VTI | NAKVIS

VTI

Agencija spremlja čezmejne dejavnosti izobraževanja, ki vključujejo visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) ter pri tem presoja ustreznost pogodb za VTI.

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa.

NAKVIS z Merili za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju opredeljuje merila in pogoje za izvajanje VTI ter tako zagotavlja, da je izvajani VTI enakovreden akreditiranemu oziroma javno priznanemu študijskemu programu ali njegovemu delu, ki ga ponudnik VTI izvaja v državi, kjer ima sedež. V primeru VTI ni predvidenega postopka akreditacije oziroma evalvacije, saj je program že akreditiran (v Republiki Sloveniji ali v tujini) oziroma javno priznan, zato je del visokošolskega sistema, kjer je akreditiran ali javno priznan.

V postopku vpisa v javno evidenco VTI, ki jo vodi NAKVIS, se presoja ustreznost pogodbe VTI (v postopku vpisa VTI v javno evidenco na podlagi pogodbe) oziroma izpolnjevanje pogojev v primeru VTI brez pogodbe. Listina o zaključenem VTI, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega visokošolskega sistema, se šteje kot tuja listina in je predmet postopka, ki ureja vrednotenje oziroma priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Javna evidenca visokošolskega transnacionalnega izobraževanja

VTI  (1. 10. 2020)


NAKVIS vodi tudi informativni seznam izvajanja VTI brez pogodbe.

Seznam izvajanja VTI brez pogodbe

Seznam izvajanja VTI brez pogodbe  (1. 10. 2020)