Fakulteta za strojništvo | NAKVIS

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Tribologija površin in kontaktov – TRIBOS 2. skupni 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Inženirska reologija – EURHEO 2. skupni 82. seja, 18. 9. 2014 Podaljšanje akreditacije
Strojništvo – Razvojno raziskovalni program 1. UN 87. seja, 15.1.2015 Podaljšanje akreditacije
Strojništvo – projektno aplikativni program 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Strojništvo 3. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Dizajn inženiring 1. UN, UL FS, UL ALUO 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija