Fakulteta za družbene vede | NAKVIS

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
www.fdv.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: Programska evalvacija AQ (Politologija – integracija in vladovanje – 2. st. skupni)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Diplomacija 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Družboslovna informatika 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Evropske študije 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Kulturologija – kulturne in religijske študije 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Mednarodni odnosi 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Novinarske študije 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Obramboslovje 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Politologija – politična teorija 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Strateško tržno komuniciranje 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Analiza evropske socialne politike 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Etnične študije 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Mediji in pravo 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Odnosi z javnostmi 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Politologija – balkanske študije 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Svetovne študije 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Varnostne vede 2. 98. seja, 18.2.2016 Podaljšanje akreditacije
Evropske študije 2. skupni 106. seja, 17.11.2016 (popravek) Prva akreditacija
Primerjalni lokalni razvoj 2. skupni 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Človekove pravice in demokratizacija 2. skupni 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Družboslovna informatika 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akraditacija
Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Novinarstvo 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Mednarodni odnosi 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Sociologija 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Sociologija – Kadrovski menedžment 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Obramboslovje 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Politologija – Študije politike in države 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Politologija – Javne politike in uprava 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Družboslovna informatika 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Kulturne študije 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Mednarodni odnosi 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Novinarske študije 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Obramboslovje in varnostne študije 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Politologija – Primerjalne javne politike in uprava 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Sociologija 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Evropske študije 2. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Politologija – študije politike in države 1. UN 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG) 2. skupni 137. seja, 21.3.2019 Prva akreditacija
Družboslovna informatika 1. VS 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Analitska sociologija 1. UN 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Kulturologija 1. UN 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Politologija – študije demokracije in upravljanja 1. UN 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Evropske študije – družboslovni vidiki 1. UN 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Politologija – obramboslovje 1. UN 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja 1. UN 54. seja, 20.9.2012 Podaljšanje akreditacije
Komunikologija 2. 47. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Politologija – Analiza politik in javna uprava 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Sociologija 2. 47. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Program za izpopolnjevanje družboslovnega znanja izpopol. 56. seja, 18.10.2012 Prva akreditacija
Družboslovna informatika (3 letni) 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Novinarstvo (3 letni) 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Mednarodni odnosi (3 letni) 1. UN 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija