Fakulteta za vede o zdravju | NAKVIS

Fakulteta za vede o zdravju

Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42, 6310 Izola; Delpinova 18/b,5000 Nova Gorica
www.fvz.upr.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Prehransko svetovanje – dietetika 1. VS 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Dietetika 2. 35. seja, 24.8.2011 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 2. 89. seja, 19.3.2015 Podaljšanje akreditacije
Zdravstvena nega 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Fizioterapija 1. VS 135. seja, 17.1.2019 Prva akreditacija
Preventiva za zdravje 3. 141. seja, 20.6.2019 Prva akreditacija
Aplikativna kineziologija 1. UN 114. seja, 15.6.2017 Podaljšanje akreditacije
Aplikativna kineziologija 2. 114. seja, 15.6.2017 Podaljšanje akreditacije
Aplikativna kinezologija 3. 21. seja, 17.3.2011 Prva akreditacija