Visokošolski zavod Fizioterapevtika | NAKVIS

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika 
Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode
www.fizioterapevtika.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (26091), uniRank
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Prva akreditacija visokošolskega zavoda – 80. seja, 19. 6. 2014.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Odločba o prvi akreditaciji zavodaPoročilo o prvi akreditaciji zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Fizioterapija 1. VS 90. seja, 16.4.2015

142. seja, 19.9.2019

Prva akreditacija

Vzorčna evalvacija

Fizioterapija 2. 131. seja, 20.9.2018 Prva akreditacija