Šola za risanje in slikanje | NAKVIS

Šola za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje 
Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana-Šentvid
arthouse-si.com
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (21844), uniRank
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda – 71. seja, 19. 9. 2013.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Odločba o podaljšanju akreditacije zavodaPoročilo o podaljšanju akreditacije zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Slikarstvo 2. 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Slikarstvo 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Sprememba Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Slikarstvo, 1. st. VS 136. seja, 21.2.2019 /