*Naslovna fotografija je bila posneta v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Agencija skrbi za delovanje in razvoj sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu. Z akreditacijo, ki jo podeljuje, visokošolski zavodi in študijski programi izkazujejo veljavnost in ustrezno kakovost izobraževanja.

Bližnjice

Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

>> Več o tem

Seznam zadev v postopku

Seznam visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol, ki so v postopku.

>> Več o tem

eNakvis

Vsa navodila in informacije o informacijskem sistemu agencije.

>> Več o tem

Priporočamo

Predstavitvena filma NAKVIS

Vljudno vabljeni, da si ogledate predstavitveni film NAKVIS in na kratko spoznate slovenski visokošolski prostor in vlogo agencije v njem.

>> Več o tem