*Naslovna fotografija je bila posneta v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Agencija skrbi za delovanje in razvoj sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu. Z akreditacijo, ki jo podeljuje, visokošolski zavodi in študijski programi izkazujejo veljavnost in ustrezno kakovost izobraževanja.

Aktualno

Aktualno
DATUM OBJAVE: 18. decembra, 2020

Elektronsko vročanje dokumentov v postopkih

Objave
DATUM OBJAVE: 17. decembra, 2020

Strategija NAKVIS za obdobje od leta 2021 do leta 2025

Bližnjice

Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

>> Več o tem

Seznam zadev v postopku

Seznam visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol, ki so v postopku.

>> Več o tem

eNakvis

Vsa navodila in informacije o informacijskem sistemu agencije.

>> Več o tem