Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji | NAKVIS

Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji

Svet agencije je na 124. seji, 15. 3. 2018, potrdil novo poslanstvo in vizijo agencije, ki utrjuje njeno zavezanost za skrb za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu.

Poslanstvo

Agencija skrbi za primerljivost in mednarodno prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora ter se zavzema za nenehno izboljševanje njegove kakovosti. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno, strokovno in neodvisno ter svetovalno do vseh deležnikov v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Vizija

Agencija bo z aktivnim udejstvovanjem pri izvedbi procesov na področju zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v visokem šolstvu spreminjala nacionalni in mednarodni visokošolski prostor.

Vrednote:

 • neodvisnost,
 • odgovornost,
 • odprtost in preglednost,
 • strokovnost in učinkovitost,
 • sodelovanje,
 • zavezanost k napredku.

Strateški cilji:

 • Izboljšanje strokovnega dela agencije.
 • Krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije.
 • Krepitev kulture kakovosti.
 • Prenova meril in drugih aktov agencije.
 • Vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega informacijskega sistema agencije.
 • Podaljšanje članstva v ENQA in EQAR ter krepitev mednarodnega sodelovanja agencije.
 • Reorganizacija dela agencije.
 • Razvojno delo.

Strateški razvoj Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu za obdobje 2017-2020Promocijska brošura