Organizacija | NAKVIS

Organizacija

Organi agencije so svet agencije, direktor in pritožbena komisija. Agencijo sestavljajo tri notranje organizacijske enote, in sicer: sektor za kakovost, sektor za analize, mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije ter sektor za splošne zadeve.

Organi agencije so svet agencije, direktor in pritožbena komisija. Agencijo sestavljata tri notranje organizacijske enote, in sicer: sektor za kakovost, sektor za analize, mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije ter sektor za splošne zadeve.