Organizacija | NAKVIS

Organizacija

Organi agencije so svet agencije, direktor in pritožbena komisija. Agencijo sestavljajo štiri notranje organizacijske enote, in sicer: sektor za kakovost, sektor za mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije, sektor za analize ter sektor za splošne zadeve.

Organizacijska struktura