O agenciji | NAKVIS

O agenciji

Agencija je samostojna in neodvisna ter deluje po načelih strokovnosti, nepristranskosti, zakonitosti in politične nevtralnosti. Deluje v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Ustanovljena je bila leta 2010, s članstvom v mednarodnih združenjih pa utrjuje ugled in veljavnost slovenskega visokega šolstva. Agencijo vodi in predstavlja direktor, svet agencije je organ odločanja na prvi stopnji, pritožbena komisija pa je pritožbeni organ. Agencija javno objavlja predpise, odločitve ter poročila o svojem delu.

Stran ureja: Mateja Bajuk Malešič