Partnerji | NAKVIS

Partnerji

Agencija spodbuja in razvija mednarodna partnerstva na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter s partnerji razvija smernice, trende in dobre prakse.

Agencija je zavezana k najvišjim standardom kakovosti, ki izhajajo iz vpetosti v evropski in mednarodni prostor. Agencija spodbuja in razvija mednarodna partnerstva ter si prizadeva za promocijo sodelovanja med različnimi nacionalnimi agencijami na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, s čemer želi povečati svojo prepoznavnost v evropskem prostoru ter se ustrezno odzivati na trende, nevarnosti in priložnosti v spreminjajočem se globalnem okolju.

Agencija je, z namenom utrjevanja obstoječih vezi ter razvijanja novih oblik projektnega in mednarodnega sodelovanja, sklenila sporazume o sodelovanju z naslednjimi agencijami:

  • Agencija za kontrolo in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu / Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO), Črna Gora
  • Agencija za ocenjevanje in pospeševanje kakovosti na cerkvenih univerzah in fakultetah / Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties (AVEPRO), Italija
  • Agencija za razvoj visokega šolstva in zagotavljanja kakovosti Banja Luka / Agencija za razvoj visokog obrazovanje i osiguravanja kvaliteta Banja Luka, Bosna in Hercegovina
  • Agencija za znanost in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu Republike Hrvaške / Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO), Hrvaška
  • Nacionalna agencija za evalvacijo in akreditacijo Republike Bolgarije / National Evaluation and Accreditation Agency of Republic of Bolgaria (HAOA), Bolgarija
  • Nacionalni center za akreditacijo / The national Centre for Public Accreditation (NCPA), Rusija
  • Nacionalno telo za akreditacijo in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu Republike Srbije / Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (NAT), Srbija
  • Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Slovenija

Sporazumi izkazujejo zavezo k učinkovitejšemu prenosu znanja o postopkih zagotavljanja kakovosti, izboljšanju internacionalizacije agencij, spodbujanju mobilnosti zaposlenih in strokovnjakov med agencijami, krepitvi kulture kakovosti in sodelovanja različnih projektih.