Partnerji | NAKVIS

Partnerji

Agencija spodbuja in razvija mednarodna partnerstva na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter s partnerji razvija smernice, trende in dobre prakse.

Agencija je zavezana k najvišjim standardom kakovosti, ki izhajajo iz vpetosti v evropski in mednarodni prostor. Z uresničevanjem poslanstva in sledenjem viziji agencija krepi aktivnosti skupnega razumevanja in pričakovanj različnih deležnikov tudi na mednarodni ravni. Prizadeva si za promocijo sodelovanja med različnimi mednarodnimi združenji, nacionalnimi agencijami, študentskimi organizacijami, tujimi strokovnjaki ter drugimi deležniki, s čemer želi povečati svojo prepoznavnost v evropskem prostoru ter se ustrezno odzivati na trende, nevarnosti in priložnosti v spreminjajočem se globalnem okolju. Pri tem se agencija povezuje z raznolikimi mednarodnimi partnerji, in sicer:

  • mednarodnimi združenji (ENQA, EQAR, ECA, CEENQA, INQAHEE)
  • nacionalnimi agencijami (AQ Austria, AKKORK, PKA, AQAS, NVAO, AZVO, AKVO) in
  • mednarodnimi strokovnjaki.

Agencija se kot partner vključuje v različne evropske in mednarodne projekte, strateško spremlja razvoj in trende na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, nudi podporo ter omogoča izmenjavo dobrih praks z ostalimi nacionalnimi agencijami ter vključuje mednarodne strokovnjake v svoje aktivnosti.