Aktualno

Objave in dogodki povezani z delom Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Sledite nam na lahko tudi na družabnih omrežjih Twitter in Youtube.

Objave

Domača stran
DATUM OBJAVE: 25. novembra, 2022

Javni natečaj za direktorja NAKVIS

Domača stran
DATUM OBJAVE: 28. oktobra, 2022

Akt o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu sveta NAKVIS