Spremembe in dopolnitve Meril za akreditacijo in nova Merila za prehode med študijskimi programi

Obveščamo vas, da sta bila v Uradnem listu RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019 objavljena oba predpisa, ki ju je svet agencije sprejel na svoji zadnji seji februarja letos.

Spremembe in dopolnitve Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijski programov, ki so povezane z doktorskimi študijskimi programi, so začele veljati 9. 3. 2019, medtem ko so Merila za prehode začela veljati 11. 3. 2019.

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
Merila za prehode med študijskimi programi