Sistemske in tematske analize | NAKVIS

Sistemske in tematske analize

Sistemske in tematske analize, ki jih pripravlja agencija, črpajo iz izsledkov strokovnega dela agencije in ponujajo podroben uvid v kakovost visokega in višjega šolstva v Sloveniji.

Poročila o stanju kakovosti v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru

Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu v letih od 2014 do 2017

Kakovost v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru v letih od 2014 do 2017

Kakovost v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru v letih od 2010 do 2013

Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru v letu 2009

Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru v letih 2007 in 2008


 

Metodologija in postopek za pripravo in diseminacijo sistemskih ter tematskih analiz

Metodologija in postopek za pripravo in diseminacijo sistemskih ter tematskih analiz