Sistemske in tematske analize | NAKVIS

Sistemske in tematske analize

Sistemske in tematske analize, ki jih pripravlja agencija, črpajo iz izsledkov strokovnega dela agencije in ponujajo podroben uvid v kakovost visokega in višjega šolstva v Sloveniji.