Sistemske in tematske analize | NAKVIS

Sistemske in tematske analize

Sistemske in tematske analize, ki jih pripravlja agencija, črpajo iz izsledkov strokovnega dela agencije in ponujajo podroben uvid v kakovost visokega in višjega šolstva v Sloveniji.

Zbornik razprav o kakovosti v visokem šolstvu : Od minimalnih standardov k odličnosti

Poročila o stanju kakovosti v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru

Mnenje deležnikov o zunanjem zagotavljanju kakovosti v 2019

Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu v letih od 2014 do 2017

Kakovost v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru v letih od 2014 do 2017


Metodologija in postopek za pripravo in diseminacijo sistemskih ter tematskih analiz

Metodologija in postopek za pripravo in diseminacijo sistemskih ter tematskih analiz