Fakulteta za varnostne vede | NAKVIS

Fakulteta za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
www.fvv.um.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Varnost in policijsko delo 1. VS 78. seja, 17.4.2014 Podaljšanje akreditacije
Varstvoslovje 1. UN 78. seja, 17.4.2014 Podaljšanje akreditacije
Varstvoslovje 2. 62. seja, 13.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Varstvoslovje 3. 78. seja, 14.4.2014 Podaljšanje akreditacije
Informacijska varnost 1. VS 6. seja, 26.8.2010 Prva akreditacija