Medicinska fakulteta | NAKVIS

Medicinska fakulteta

Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
www.mf.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: Institucionalna evalvacija AHPGS
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Biomedicina 3. interdisc. 78. seja, 17.4.2014 Podaljšanje akreditacije
Medicina 2. enoviti 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Dentalna medicina 2. enoviti 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije