Filozofska fakulteta | NAKVIS

Filozofska fakulteta

Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
www.ff.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Bibliotekarstvo 2. 72. seja, 17.10.2013 Podaljšanje akreditacije
Bibliotekarstvo in informatika 1. UN 72. seja, 17.10.2013 Podaljšanje akreditacije
Francoščina 2. dvopred. pedag. 68. seja, 13.6.2013 Prva akreditacija
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji 2. 72. seja, 17.10.2013 Podaljšanje akreditacije
Medjezikovno posredovanje 1. UN 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Polonistika 2. dvopred. pedag. 65. seja, 10.5.2013 Prva akreditacija
Prevajanje 2. 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Rusistika 2. dvopredm. pedag. 61. seja, 14.2.2013 Prva akreditacija
Tolmačenje 2. 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Založniški študij 2. 72. seja, 17.10.2013 Podaljšanje akreditacije
Srednjeevropske študije 2. skupni 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Umetnostna zgodovina 1. UN 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Umetnostna zgodovina 2. 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina jugovzhodne Evrope 2. 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Geografija 1. UN 90. seja, 16.4.2015 Podaljšanje akreditacije
Sociologija kulture 1. UN 90. seja, 16.4.2015 Podaljšanje akreditacije
Etnologija in kulturna antropologija 1. UN 90. seja, 16.4.2015 Podaljšanje akreditacije
Arheologija 1. UN 90. seja, 16.4.2015 Podaljšanje akreditacije
Anglistika 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Anglistika 1. UN dvodisc. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Germanistika 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Nemcistika 1. UN dvodisc. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Slovenistika 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Rusistika 1. UN dvodisc. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Psihologija 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Primerjalna književnost in literarna teorija 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Primerjalna književnost in literarna teorija 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Splošno jezikoslovje 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Slovenistika 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje v delovnih organizacijah za izpopol. 94. seja, 15.10.2015 Prva akreditacija
Umetnostna zgodovina 2. dvodisc. 101. seja, 21.4.2016 Prva akreditacija
Umetnostna zgodovina 2. dvopred. ped. 101. seja, 21.4.2016 Prva akreditacija
Filozofija 1. UN 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Filozofija 1. UN dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Geografija 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Geografija 1. UN dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Pedagogika 2. ped. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Pedagogika in andragogika 1. UN ped. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Pedagogika in andragogika 1. UN dvopred. ped. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Primerjalna književnost in literarna teorija 2. dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Primerjalna književnost in literarna teorija 1. UN dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Psihologija 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Sociologija 1. UN dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Sociologija kulture 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Umetnostna zgodovina 1. UN dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina 1. UN 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina 1. UN dvopred. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Andragogika 2. ped. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Sinologija 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Japonologija 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Francistika z romanistiko 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Kulture vzhodne Azije 1. UN dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Francistika 1. UN dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Japonologija 1. UN dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Španski jezik in književnost 1. UN dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Hispanistika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Italijanski jezik in književnost 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Španski jezik in književnost 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Italijanski jezik in književnost 1. UN dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Anglistika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Anglistika 2., dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Germanistika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Etnologija in kulturna antropologija 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Kreol – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Etnologija in kulturna antropologija 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Etnologija in kulturna antropologija 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Arheologija 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Antični in humanistični študiji 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Latinski jezik, književnost in kultura 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Grški jezik, književnost in kultura 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Antični in humanistični študiji 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Latinski jezik, književnost in kultura 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Grški jezik, književnost in kultura 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Bohemistika 1. UN, dvodiscip. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Polonistika 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Slovakistika 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Južnoslovanski študiji 1. UN dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Primerjalno slovansko jezikoslovje 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Primerjalno slovansko jezikoslovje 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Slovenistika 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Slovenistika 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Muzikologija 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Primerjalno jezikoslovje 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Primerjalno jezikoslovje 2. dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Splošno jezikoslovje 1. UN, dvodisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina 2., dvopredm. ped. 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina 2., ped. 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Francistične in romanistične študije 2. 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Francistične študije 2. dvodisc. 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Muzikologija 2. dvodisc. 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Slovenistika 2. ped. 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Sociologija kulture 2. dvodisc. 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) 2. skupni 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) 2. skupni 112. seja, 20.4.2017 Podaljšanje akreditacije
Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah izpopol. 114. seja, 15.6.2017 Podaljšanje akreditacije
Andragogika 2. dvopred. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Pedagogika 2. dvopred. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Anglistika 2. dvopred. ped. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Anglistika 2. ped. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Bibliotekarstvo in informatika 1. UN, dvodisc. 117. seja, 21.9.2017  Prva akreditacija
Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča izpopol. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Humanistika in družboslovje 3. Interdisc (UL FF, UL TEOF, UL AGRFT, UL FDV in UL FSD) 126. seja, 17. 4. 2018 Podaljšanje akreditacije
Pedagogika 2. dvopred. ped. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Češki jezik in književnost 1. UN dvopred. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Slovakistika 2. dvopred. 36. seja, 15.9.2011 Prva akreditacija
Geografija 2. dvopred. ped. 47. seja, 15.3.2012 Prva akreditacija
Polonistika 2. dvopred. 47. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Slovakistika 2. dvopred. ped. 49. seja, 16.5.2012 Prva akreditacija
Španščina 2. dvopred. 47. seja, 15.3.2012 Prva akreditacija
Italijanščina 2. dvopred. ped. 39. seja, 17.11.2011 Prva akreditacija
Muzikologija 2. 22. seja, 25.2.2010

112. seja, 20.4.2017

Prva akreditacija

Podaljšanje akreditacije

Sociologija 2. dvopred. ped. 49. seja, 16.5.2012 Prva akreditacija
Japonologija 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Grški jezik, književnost in kultura 2. dvopred. ped. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Rusistika 2. dvopred. 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija
Filozofija 2. 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija
Filozofija 2. dvopred. 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija
Filozofija 2. dvopred. ped. 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija
Nemcistika 2. dvopred. 48. seja, 28.5.2012 Prva akreditacija
Nemščina 2. dvopred. ped. 48. seja, 28.5.2012 Prva akreditacija
Nemščina 2. ped. 48. seja, 28.5.2012 Prva akreditacija
Slovenistika 2. dvopred. ped. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Latinski jezik, književnost in kultura 2. dvopred. ped. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Sinologija 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Japonologija 2. dvopred. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Primerjalna književnost in literarna teorija 2. dvopred. ped. 36. seja, 15.9.2011 Prva akreditacija
Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva izpopol. 37. seja, 20.10.2011 Prva akreditacija
Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol izpopol. 56. seja, 18.10.2012 Prva akreditacija
Osnove visokošolske didaktike izpopol. 54. seja, 21.9.2012 Prva akreditacija
Južnoslovanski študiji 2. dvopred. 54. seja, 25.9.2012 Prva akreditacija
Češki jezik in književnost 2. dvopred. 25.9.2012 Prva akreditacija