Fakulteta za upravo | NAKVIS

Fakulteta za upravo

Fakulteta za upravo
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
www.fu.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Uprava 1. VS 49. seja, 17.5.2012 Podaljšanje akreditacije
Upravljanje javnega sektorja 1. UN 49. seja, 17.5.2012 Podaljšanje akreditacije
Management v upravi 2. 82. seja, 19.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Upravljanje in ekonomika javnega sektorja 3., skupni (Hrvaška) 107. seja, 15.12.2016 Prva akreditacija
Upravna informatika 1. UN, interdisc. 115. seja, 28.6.2017 Podaljšanje akreditacije