Fakulteta za šport | NAKVIS

Fakulteta za šport

Fakulteta za šport
Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
www.fsp.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Kineziologija 2. 65. seja, 10.5.2013 Prva akreditacija
Management v športu 2. skupni 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Kineziologija 1. UN 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Športna vzgoja 1. UN 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Športno treniranje 1. UN 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Kineziologija 3. 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Športna vzgoja 2. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije