Fakulteta za socialno delo | NAKVIS

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo
Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana
www.fsd.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Socialno delo 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Duševno zdravje v skupnosti 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialno delo s starimi ljudmi 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialno delo z družino 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Usposabljanje za supervizorje/supervizorke v socialnem varstvu izpopol. 107. seja, 15.12.2016 Prva akreditacija
Socialno delo 2. 109. seja, 16.2.2017 Podaljšanje akreditacije
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok izpopol. 137. seja, 21.3.2019
Popravek
Prva akreditacija