Fakulteta za računalništvo in informatiko | NAKVIS

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
www.fri.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: Institucionalna akreditacija ASIIN, Programska akreditacija ASIIN (Računalništvo in informatika 1. st. VS, Računalništvo in informatika 1. st. UN, Računalništvo in informatika 2. st.)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Pedagoško računalništvo in informatika 2. interdisc. 77. seja, 20.3.2013 Prva akreditacija
Računalništvo in informatika 3. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in informatika 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in informatika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in matematika 1. UN, interdisc. (UL FRI, UL FMF) 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Multimedija 2. interdisc. (UL FRI, UL FE) 108. seja, 19.1.2017 Prva akreditacija
Upravna informatika 1. UN, interdisc. 115. seja, 28.6.2017 Podaljšanje akreditacije