Fakulteta za pomorstvo in promet | NAKVIS

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
www.fpp.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Ladijsko strojništvo 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Navtika 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Prometna tehnologija in transportna logistika 1. VS 91. seja, 21.5.2015 Podaljšanje akreditacije
Pomorstvo 2. 91. seja, 21.5.2015 Podaljšanje akreditacije
Promet 2. 91. seja, 21.5.2015 Podaljšanje akreditacije
Tehnologija prometa in logistika 1. UN 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Pomorstvo in promet 3. 30. seja, 19.5.2011 Prva akreditacija