Fakulteta za matematiko in fiziko | NAKVIS

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
www.fmf.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Finančna matematika 1. UN 76. seja, 20.2.2014 Podaljšanje akreditacije
Matematika 1. UN 76. seja, 20.2.2014 Podaljšanje akreditacije
Matematika 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Finančna matematika 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Praktična matematika 1. VS 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Pedagoška matematika enov. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Pedagoška fizika 2. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Jedrska tehnika 2. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Fizikalna merilna tehnika 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Fizika 1. UN 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Fizika 2. 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Matematika in fizika 3. 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Medicinska fizika 2. 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Meteorologija z geofiziko 1. UN 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in matematika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije