Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | NAKVIS

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Tehniška varnost 1. UN 91. seja, 21.5.2015 Podaljšanje akreditacije
Biokemija 1. UN 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemija 1. UN 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemijsko inženirstvo 1. UN 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemijska tehnologija 1. VS 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Biokemija 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemija 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemijsko inženirstvo 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemijsko izobraževanje 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Tehniška varnost 2. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije
Kemijske znanosti 3. 102. seja, 19.5.2016 Podaljšanje akreditacije