Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | NAKVIS

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
www.fgg.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: Mednarodna akreditacija ASIIN (Gradbeništvo 1. st., Gradbeništvo 2. st., Geodezija in geoinformatika 1. st.,  Geodezija in geoinformatika 2. st., Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1. st., Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2. st., Operativno gradbenišstvo 1. st., Tehnično uprabljanje nepremičnin 1. st., Stavbarstvo 2. st., Prostorsko načrtovanje 2. st.)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Gradbeništvo 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Geodezija in geoinformatika 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1. UN 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Tehnično upravljanje nepremičnin 1. VS 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Operativno gradbeništvo 1. VS 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Gradbeništvo 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Geodezija in geoinformatika 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Prostorsko načrtovanje 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Stavbarstvo 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Grajeno okolje 3. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Geofizika 2. 17.3.2011