Ekonomska fakulteta | NAKVIS

Ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
www.ef.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: AACSB, AMBA, EQUIS, TedQual, CEQUINT
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: EBSR FT (89)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski programStopnja, vrstaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Poslovodenje in organizacija2.68. seja, 13.6.2013;
151. seja, 21.5.2020
Podaljšanje akreditacije;
Vzorčna evalvacija
Ekonomske in poslovne vede3.76. seja, 20.2.2014Podaljšanje akreditacije
Turistični management2.82. seja, 18.9.2014Podaljšanje akreditacije
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu2.82. seja, 18.9.2014Podaljšanje akreditacije
Management v športu2. UL EF, UL FŠ82. seja, 18.9.2014Podaljšanje akreditacije
Javni sektor in ekonomika okolja2.110. seja, 16.3.2017Podaljšanje akreditacije
Bančni in finančni management2.49. seja, 17.5.2012;
151. seja, 21.5.2020
Podaljšanje akreditacije;
Vzorčna evalvacija
Denar in finance2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Ekonomija2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Management2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Mednarodno poslovanje2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Podjetništvo2.49. seja, 17.5.2012;
151. seja, 21.5.2020
Podaljšanje akreditacije;
Vzorčna evalvacija
Poslovna logistika2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Računovodstvo in revizija2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Turizem2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola1. UN49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Visoka poslovna šola1. VS55. seja, 1.10.2012Podaljšanje akreditacije
Poslovna informatika2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Trženje2.49. seja, 17.5.2012Podaljšanje akreditacije
Kvantitativne finance in aktuarstvo2.35. seja, 24.8.2011Podaljšanje akreditacije