Biotehniška fakulteta | NAKVIS

Biotehniška fakulteta

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
www.bf.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Biološko izobraževanje 2. Ped. 60. seja, 17.1.2013 Prva akreditacija
Lesarsko inženirstvo 1. VS 73. seja, 21.11.2013 Prva akreditacija
Molekulska in funkcionalna biologija 2. 65. seja, 10.5.2013 Prva akreditacija
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Gozdarstvo 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Kmetijstvo – agronomija in hortikultura 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Kmetijstvo – živinoreja 1. VS 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Lesarstvo 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Biotehnologija 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Mikrobiologija 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Kmetijstvo – agronomija 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Kmetijstvo – zootehnika 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Biologija 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Živilstvo in prehrana 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Krajinska arhitektura 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Ohranjanje narave in naravnih vrednot 2. 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Lesarstvo 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Krajinska arhitektura 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Ekonomika naravnih virov 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Biotehnologija 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Mikrobiologija 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Agronomija 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Hortikultura 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Ekologija in biodiverziteta 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Znanost o živalih 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Živilstvo 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Prehrana 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Strukturna in funkcionalna biologija 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Živilstvo in prehrana 1. UN 80. seja, 19.6.2014 Podaljšanje akreditacije
Bioznanosti 3. 106. seja, 17.11.2016 Podaljšanje akreditacije
Biomedicina 3. UL BF, UL FFA, UL FKKT, UL MF, UL VF 78. seja, 17.4.2014 Podaljšanje akreditacije
Statistika 3. interdisc. UL BF, UL EF, UL FDV, UL FE, UL FMF, UL MF 97. seja, 21.1.2016 Podaljšanje akreditacije
Varstvo okolja 3. interdisc. UL BF, UL EF, UL FDV, UL FGG, UL FKKT, UL FMF, UL FPP, UL FS, UL FF, UL MF, UL NTF, UL PF, UL VF 101. seja, 21.4.2016 Podaljšanje akreditacije
Bioznanosti 3. interdisc. UL BF, UL FE, UL FRI, UL FS, UL ZF 106. seja, 17.11.2016 Podaljšanje akreditacije