Akademija za likovno umetnost in oblikovanje | NAKVIS

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana
www.aluo.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Industrijsko in unikatno oblikovanje 2. 65. seja, 10.5.2013 Prva akreditacija
Oblikovanje vizualnih komunikacij 2. 65. seja, 10.5.2013 Prva akreditacija
Slikarstvo 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Kiparstvo 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Industrijsko in unikatno oblikovanje 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Oblikovanje vizualnih komunikacij 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Konserviranje in restavriranje likovnih del 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Konserviranje in restavriranje likovnih del 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Slikarstvo 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Kiparstvo 2. 56. seja, 18.10.2012 Prva akreditacija