Akademija za glasbo | NAKVIS

Akademija za glasbo

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
Stari trg 34, 1000 Ljubljana
www.ag.uni-lj.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe izpop. 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Glasbena umetnost 1. UN 106. seja, 17.11.2016 Podaljšanje akreditacije
Glasbena pedagogika 1. UN 106. seja, 17.11.2016 Podaljšanje akreditacije
Instrumentalna in pevska pedagogika 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Glasbena umetnost 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Glasbeno-teoretska pedagogika 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Glasbena pedagogika 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija