Fakulteta za turistične študije | NAKVIS

Fakulteta za turistične študije

Fakulteta za turistične študije
Obala 11a, SI-6320 Portorož
www.turistica.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS 
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (14910)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Management turističnih destinacij 1. VS 65. seja, 10.5.2013 Podaljšanje akreditacije
Management turističnih podjetij 1. VS 65. seja, 10.5.2013 Podaljšanje akreditacije
Mediacija v turizmu 1. VS 65. seja, 10.5.2013 Podaljšanje akreditacije
Turizem 2. 65. seja, 10.5.2013

120. seja, 21.12.2017

Podaljšanje akreditacije

Podaljšanje akreditacije

Kulturni turizem 1. UN 83. seja, 16.10.2014 Prva akreditacija
Turizem 1. UN 94. seja, 15.10.2015 Podaljšanje akreditacije
Dediščinski turizem 2. interdisc. 120. seja, 21.12.2017 Podaljšanje akreditacije
Inovativni turizem 3. 39. seja, 17.11.2011 Prva akreditacija
Sprememba Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Akreditacija dislocirane enote 134. seja, 21.12.2018 Sprememba VZ