Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | NAKVIS

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper
www.famnit.upr.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Biopsihologija 2. 65. seja, 10.5.2013 Prva akreditacija
Matematične znanosti 2. 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Matematične znanosti 3. 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Matematika 1. UN 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in informatika 2. 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in informatika 3. 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Računalništvo in informatika 1. UN 63. seja, 21.3.2013 Podaljšanje akreditacije
Varstvena biologija 1. UN 89. seja, 19.3.2015 Podaljšanje akreditacije
Sredozemsko kmetijstvo 1. UN  89. seja, 19.3.2015 Podaljšanje akreditacije
Sredozemsko kmetijstvo 1. VS 132. seja, 18.10.2018 Prva akreditacija
Varstvo narave 2.  89. seja, 19.3.2015 Podaljšanje akreditacije
Uporabna psihologija 2. 101. seja, 21.4.2016 Prva akreditacija
Bioinformatika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Matematika v ekonomiji in financah 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Biopsihologija 1. UN 114. seja, 15.6.2017 Podaljšanje akreditacije
Matematika s finančnim inženiringom 2. 49. seja, 17.5.2012 Prva akreditacija
Trajnostno grajeno okolje 2. 93. seja, 17.9.2015 Prva akreditacija
Podatkovna znanost 2. 137. seja, 21.3.2019

Popravek sklepa

Prva akreditacija
Računalništvo in informatika 3. skupni 143. seja, 24.10.2019 Prva akreditacija