Fakulteta za humanistične študije | NAKVIS

Fakulteta za humanistične študije

Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper – Capodistria
www.fhs.upr.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Arheologija 1. UN Dvo 62. seja, 13.3.2013 Prva akreditacija
Arheološka dediščina sredozemlja 2. 73. seja, 21.11.2013

117. seja, 21.9.2017

Podaljšanje akreditacije

Podaljšanje akreditacije

Kulturna dediščina 1. UN 73. seja, 21.11.2013 Podaljšanje akreditacije
Italijanistika 1. UN 73. seja, 21.11.2013 Podaljšanje akreditacije
Jezikovno posredovanje in prevajanje 2. 71. seja, 19.9.2013 Prva akreditacija
Latinsko-ameriške študije 2. 63. seja, 21.3.2013 Prva akreditacija
Upravljanje kulturnih virov in arhivov 3. 63. seja, 21.3.2103 Prva akreditacija
Kulturni študiji in antropologija 2. 80. seja, 19.6.2014

118. seja, 19.10.2017

Podaljšanje akreditacije

Podaljšanje akreditacije

Politologija 2. 82. seja, 18.9.2014 Prva akreditacija
Slovenistika 1. UN 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Geografija 1. UN 83. seja, 16.10.2014

142. seja, 19.9.2019

Podaljšanje akreditacije

Vzorčna evalvacija

Zgodovina 1. UN 83. seja, 16.10.2014

142. seja, 19.9.2019

Podaljšanje akreditacije

Vzorčna evalvacija

Zgodovina 2. 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Medijski študiji 1. UN Dvo 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Komuniciranje in mediji 2. 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Geografija 2. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Slovenistika 3. 92. seja, 18.6.2015 Podaljšanje akreditacije
Medkulturno jezikovno posredovanje 1. UN 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Antropologija 3. 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Geografija 3. 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Zgodovina Evrope in Sredozemlja 3. 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Jezik in medkulturnost 3. 119. seja, 16.11.2017 Prva akreditacija
Italijanistika 1. UN Dvo 49. seja, 19.1.2012 Prva akreditacija
Geografija 3. 118. seja, 19.10.2017 Podaljšanje akreditacije
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje 2. 32. seja, 16.6.2011 Prva akreditacija
Komuniciranje in mediji 1. UN 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije
Italijanistika 2. ped / Prva akreditacija
Zgodovina 2. Dvo Ped. / /
Geografija 2. Dvo Ped. 35. seja, 24.8.2011 Prva akreditacija
Slovenistika 2. Ped. 35. seja, 24.8.2011 Prva akreditacija
Slovenistika 2. Dvo Ped. 35. seja, 24.8.2011 Prva akreditacija
Geografija 1. UN Dvo 43. seja, 19.1.2012 Prva akreditacija
Zgodovina 1. UN Dvo 43. seja, 19.1.2012 Prva akreditacija
Arheologija 3. 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija
Italijanistika 2. 54. seja, 20.9.2012 Prva akreditacija
Kulturni študiji 1. UN Dvo 47. seja, 15.3.2012 Prva akreditacija
Antropologija 1. UN Dvo 48. seja, 24.4.2012 Prva akreditacija
Filozofija 1. UN Dvo 54. seja, 20.9.2012 Prva akreditacija
Kulturna dediščina 1. UN Dvo 54. seja, 20.9.2012 Prva akreditacija
Slovenistika 1. UN Dvo / Prva akreditacija