Visoka šola na Ptuju | NAKVIS

Visoka šola na Ptuju

Visoka šola na Ptuju
Vičava 1, Ptuj
vsp.scptuj.si
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda – 109. seja, 16. 2. 2017.

Datum poteka akreditacije: 30.9.2022

Odločba o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda Poročilo o ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Bionika v tehniki 1. VS 62. seja, 13.3.2013

142. seja, 19.9.2019

Prva akreditacija

Vzorčna evalvacija