Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana | NAKVIS

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
mps.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (5130), uniRank
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda 141. seji dne 20. 6. 2019.
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2024.

Odločba o podaljšanju akreditacije zavodaPoročilo o podaljšanju akreditacije zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Nanoznanosti in nanotehnologije 2. 93. seja, 17.9.2015 Podaljšanje akreditacije
Senzorske tehnologije 3. 94. seja, 15.10.2015 Prva akreditacija
Nanoznanosti in nanotehnologije 3. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Informacijske in komunikacijske tehnologije 3. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Ekotehnologije 3. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Informacijske in komunikacijske tehnologije 2 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije
Ekotehnologije 2. 129. seja, 21.6.2018 Podaljšanje akreditacije