Fakulteta za uporabne družbene študije | NAKVIS

Fakulteta za uporabne družbene študije

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica
https://www.fuds.si/sl/
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: Insitucionalna evalvacija EUA IEP
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (16091), uniRank
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda – 71. seja, 19. 9. 2013.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Odločba o podaljšanju akreditacije zavodaPoročilo o podaljšanju akreditacije zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Socialni menedžment 1. UN 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Medkulturni menedžment 2. 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 1. VS 86. seja, 18.12.2014 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 2. 86. seja, 18.12.2014 Podaljšanje akreditacije
Sociologija 3. 95. seja, 19.11.2015 Podaljšanje akreditacije
Socialni menedžment 1. VS 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Socialno podjetništvo 2. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialno svetovanje 2. 131. seja, 20. 9. 2018 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 1. VS 131. seja, 20. 9. 2018 Podaljšanje akreditacije