Fakulteta za dizajn | NAKVIS

Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem 
Prevale 10, 1236 Trzin
www.fd.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (17277)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Preoblikovanje Visoke šole za dizajn v Fakulteto za dizajn  – 65. seja, 10. 5. 2013.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020.

Soglasje k preoblikovanju visokošolskega zavodaPoročilo o vlogi za preoblikovanje visokošolskega zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Dizajn 1. VS 65. seja, 10.5.2013 Podaljšanje akreditacije
Dizajn 2. 24.4.2012 Prva akreditacija