ERUDIO Visokošolsko središče | NAKVIS

ERUDIO Visokošolsko središče

ERUDIO Visokošolsko središče
Litostrojska 40, Ljubljana
www.erudio.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Sprememba visokošolskega zavoda – 131. seja, 20. 9. 2018.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2024.

Poročilo strokovnjakov za zavoda Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO in Visoka poslovna šola ERUDIO, pred spremembo.

Odločba o podaljšanju akreditacije zavoda pred pripojitvijoPoročilo o podaljšanju akreditacije zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Podjetništvo in mednarodno poslovanje 2. 114. seja, 15.6.2017 Prva akreditacija
Podjetništvo in mednarodno poslovanje 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije
Dediščinski in kulinarični turizem 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije