Letni delovni načrt in poročilo o delu | NAKVIS

Letni delovni načrt in poročilo o delu

Na tej strani lahko najdete aktualno Poročilo o delu in poslovanju in Delovni in finančni načrt agencije.

Poročilo o delu in poslovanju v letu 2018

Delovni in finančni načrt za leto 2019