Notranje zagotavljanje kakovosti | NAKVIS

Notranje zagotavljanje kakovosti

Agencija v preglednih samoevalvacijskih postopkih – s poudarkom na razvoju kulture kakovosti – skrbi za nenehno razvijanje in izboljševanje lastnega sistema kakovosti. Področje podrobneje opredeljuje Poslovnik kakovosti.

Poslovnik kakovosti NAKVIS

Samoevalvacijsko poročilo za leti 2016 in 2017

Poročilo o delu in poslovanju v letu 2018

Delovni in finančni načrt za leto 2019


Starejše dokumente najdete v arhivu.