Notranje zagotavljanje kakovosti | NAKVIS

Notranje zagotavljanje kakovosti

Agencija v preglednih samoevalvacijskih postopkih – s poudarkom na razvoju kulture kakovosti – skrbi za nenehno razvijanje in izboljševanje lastnega sistema kakovosti. Področje podrobneje opredeljuje Poslovnik kakovosti.


Poslovnik kakovosti

Poslovnik kakovosti NAKVIS


Samoevalvacijsko poročilo

Samoevalvacijsko poročilo za leti 2016 in 2017

Poročilo o delu in poslovanju

Poročilo o delu in poslovanju za leto 2017

Delovni in finančni načrt

Delovni in finančni načrt za leto 2018


Starejše dokumente najdete v arhivu.