Notranje zagotavljanje kakovosti | NAKVIS

Notranje zagotavljanje kakovosti

Agencija v preglednih samoevalvacijskih postopkih – s poudarkom na razvoju kulture kakovosti – skrbi za nenehno razvijanje in izboljševanje lastnega sistema kakovosti. Področje podrobneje opredeljuje Poslovnik kakovosti.

Samoevalvacijsko poročilo agencije za leti 2018 in 2019

Poslovnik kakovosti NAKVIS

Komunikacijski načrt NAKVIS


Starejše dokumente najdete v arhivu.