Določanje ustreznih srednješolskih programov za vpis v univerzitetne študijske programe

Svet NAKVIS je na svoji 179. seji 15. 9. 2022 sprejel Smernice za določanje ustreznih srednješolskih programov za vpis v univerzitetne študijske programe (38. člena Zakona o visokem šolstvu – ZViS). Dokument daje enoten pogled na upoštevanje pogojev iz 38. člena ZViS in je v pomoč visokošolskim zavodom pri določanju vpisnih pogojev za nove študijske programe, pri dopolnjevanju vpisnih pogojev v okviru sprememb študijskih programov ter v pomoč strokovnjakom in članom sveta NAKVIS pri presoji njihove ustreznosti.

Smernice za določanje ustreznih srednješolskih programov za vpis v univerzitetne študijske programe (38. člen ZViS)