Javni poziv kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022 objavljen javni poziv kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Rok za prijavo kandidatov je 18. 11. 2022. Vse podrobnosti javnega poziva so razvidne iz spodnjega dokumenta.

Javni poziv kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije