Shema postopka akreditacije | NAKVIS

Shema postopka akreditacije

Iz sheme postopka akreditacije so razvidni vsi predvideni udeleženci v akreditacijskem postopku ter njihova vloga na različnih stopnjah postopka.

Shema postopka akreditacije

Shema postopka akreditacije