Video vodniki za uporabo sistema eNakvis | NAKVIS

Video vodniki za uporabo sistema eNakvis

Vnos zadnjega stanja študijskih programov v eNakvis


Urejanje dostopnih pravic


Uporaba in tiskanje predmentiika


Uporaba zunanjih šifrantov


Iskanje po seznamu procesov


Prošnja za dodelitev pravic v varnostni shemi