Ongoing accreditation and evaluation procedures | NAKVIS

Ongoing accreditation and evaluation procedures

List of higher education institutions and study programmes in ongoing accreditation and evaluation procedures

Študijski programi

Tabela: Seznam visokošolskih zavodov in študijskih programov v postopku
Univerza Ime zavoda/članice Študijski program Strokovni delavec
Nova univerza Evropska pravna fakulteta Alternativno reševanje sporov, 3. st. Maja Milas
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Fizioterapija, 1. st. Anita Kajtezović
Univerza v Novi Gorici Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Vinogradništvo in vinarstvo, 2. st. Martina Mravlja
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Upravljanje podeželja, 2. st. Martina Mravlja
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede Fizioterapija, 1. st. Jožica Kramar
Nova univerza Tehnika in pravni inženiring trajnostne gradnje, 1. st. dr. Matjaž Štuhec
Gea College – Fakulteta za podjetništvo Podjetništvo v perspektivnih panogah, 1. st. Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Avtizem in sorodne motnje, izpop. Martina Mravlja
B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod Management, 1. st. Gregor Rebernik
Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Dentalna medicina, 2. st. Zala Sečnik
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Arhivske znanosti, 3. st. Zala Sečnik
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomske študije Materiali, 3. st. dr. Matjaž Štuhec
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment kakovosti, 1. st. Anita Kajtezović
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment kakovosti, 2. st. Anita Kajtezović
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment kakovosti, 3. st. Anita Kajtezović
Univerza v Mariboru Pravna fakulteta Evropsko in primerjalno pravo, 3. st. mag. Jernej Širok
Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Farmacija, 2. st. mag. Jernej Širok
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Socialna pedagogika, 1. st. Martina Mravlja
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Podatkovna znanost, 2. st. Anita Kajtezović
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Trajnostno grajeno okolje, 3. st. Anita Kajtezović
Fakulteta za informacijske študije Računalništvo in spletne tehnologije, 2. st. dr. Matjaž Štuhec
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, izpop. Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Vizualne umetnosti in oblikovanje, 1. st. Martina Mravlja
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa Management, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG), 2. st. Klemen Šubic
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Preventiva za zdravje, 3. st. Jožica Kramar

Odločeno v 2018

Fakulteta za državne in evropske študije Javna uprava, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Geografija, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Geografija, 3. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Vedenjska in kognitivna nevroznanost, 3. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Slovenski jezik in književnost, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Slovenski jezik in književnost, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo, Filozofska fakulteta, Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Teološka fakulteta Humanistika in družboslovje, 3. st. Klemen Šubic
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ekotehnologije, 2. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ekotehnologije, 3. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. st. Jernej Širok
Univerza na Primorskem Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju, Fakulteta za turistične študije – Turistica Management trajnostnega razvoja, 2. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija – študije politike in države, 1. st. Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Fizioterapija, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta Specializacija znanj s področja prava, izpop. Tatjana Horvat
Fakulteta za uporabne družbene študije Psihosocialna pomoč, 1. st. Jožica Kramar
Fakulteta za uporabne družbene študije Psihosocialna pomoč, 2. st. Jožica Kramar
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment v turizmu, 1. st. Tatjana Horvat
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment v turizmu, 2. st. Tatjana Horvat
Fakulteta za organizacijske študije Razvojni menedžment, 2. st. Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Socialna gerontologija, 1. st. Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Ekoremediacije, 2. st. Tatjana Horvat
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi, 3. st. Jožica Kramar
Visokošolski zavod Fizioterapevtika Fizioterapija, 2. st. Anita Kajtezović
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Sredozemsko kmetijstvo, 1. st. Martina Mravlja
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Krizni management, 1. st. Jožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor  Spletne in informacijske tehnologije, 1. st. dr. Matjaž Štuhec
Fakulteta za poslovne vede Poslovne vede, 1. st. Tatjana Horvat

Visokošolski zavodi

Univerza Ime zavoda / članice Vrsta akreditacije Strokovni sodelavec
Fakulteta za transportne sisteme in ekonomiko proizvodnje Prva akreditacija – stara merila Tatjana Horvat
Visoka šola Ravne na Koroškem Podaljšanje akreditacije Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije – Turistica Akreditacija dislocirane enote Zala Sečnik
Fakulteta za trajnostne gradnje Prva akreditacija – stara merila Klemen Šubic
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Podaljšanje akreditacije Jernej Širok
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Podaljšanje akreditacije_1 Anita Kajtezović
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Akreditacija dislocirane enote_AMEU ECM Anita Kajtezović

Odločeno v 2018

Visokošolski zavod Fizioterapevtika Akreditacija lokacije Anita Kajtezović
Visoka poslovna šola ERUDIO; Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, samostojni visokošolski zavod Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec Preoblikovanje zavoda_SG Jožica Kramar
Univerza v Mariboru Fakulteta za logistiko Akreditacija dislocirane enote* Tatjana Horvat

*Odločitev še ni dokončna.


Višje strokovne šole

Višja strokovna šola Vrsta postopka Strokovni delavec
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Sola za hortikulturo in vizualne umetnosti Maja Milas
Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Center za poslovno usposabljanje Maja Milas
ABITURA, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Abitura Gregor Rebernik
Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Prometna sola Maribor Gregor Rebernik
B&B, Izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_B&B, Izobrazevanje in usposabljanje Gregor Rebernik
Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Solski center Skofja Loka Maja Milas

Odločeno v 2018

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje ES MS VSS Gregor Rebernik
B2 d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_ Mnenje B2 VSS Gregor Rebernik
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje BC Naklo VSS Gregor Rebernik
Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje Skaldens VSS Gregor Rebernik
Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina – zasebna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje Prah IC VSS Gregor Rebernik
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje ETrS Brezice VSS Gregor Rebernik
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje ES NM VSS Gregor Rebernik
Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje IC Piramida MB VSS Gregor Rebernik
EDC Kranj, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_MnenjeEDC Kranj Gregor Rebernik