Ongoing accreditation and evaluation procedures | NAKVIS

Ongoing accreditation and evaluation procedures

List of higher education institutions and study programmes in ongoing accreditation and evaluation procedures

Študijski programi

 
Univerza Ime zavoda/članice Študijski program Strokovni delavec
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa Management, 3. st. Tatjana Horvat
Nova univerza Tehnika in pravni inženiring trajnostne gradnje, 2. st. dr. Matjaž Štuhec
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Vizualne umetnosti in oblikovanje, 1. UN Martina Mravlja
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomske študije Študiji kulturne dediščine, 3. st. Martina Mravlja
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko Multimedija, 1. UN dr. Matjaž Štuhec
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Bančništvo in finančni management, 2 st. mag. Jernej Širok
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Poslovodenje in organizacija, 2. st. mag. Jernej Širok
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Podjetništvo, 2. st. mag. Jernej Širok
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Komerciala, 1. VS Gregor Rebernik
Akademija za vizualne umetnosti Vizualne umetnosti: sodobne vizualne prakse in teorije, 2. st. Anita Kajtazović
Fakulteta za informacijske študije Računalništvo in spletne tehnologije, 1. VS dr. Matjaž Štuhec
Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Slovenski študiji, 1. UN Tatjana Horvat
Univerza v Novi Gorici Poslovno-tehniška fakulteta Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, 2. st. Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, 3. st. Anita Kajtazović
Nova univerza Evropska pravna fakulteta Trajnostna gradnja in zdravje – habitat za prihodnost, 3. st. Anita Kajtazović
Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Dentalna medicina, 2. st. Jožica Kramar
Podiplomska šola ZRC SAZU Življenje na zemlji, 2. st. dr. Matjaž Štuhec
Podiplomska šola ZRC SAZU Življenje, Zemlja in regionalne študije, 3. st. dr. Matjaž Štuhec
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Športna vzgoja, 2. st. Martina Mravlja
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko Računalništvo in informatika, 2. st. Jožica Kramar
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Poslovne vede II, 2. st. Jožica Kramar
Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Gospodarsko inženirstvo, 3. st. dr. Matjaž Štuhec
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Spletna znanost in tehnologije, 2. st. Klemen Šubic
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Izpopolnjevanje iz naravoslovja, izpop. Tatjana Horvat
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede Fitoterapija Jožica Kramar
ERUDIO Visokošolsko središče Turizem – aktualni trendi in inovacije Jožica Kramar

Visokošolski zavodi

Univerza Ime zavoda / članice Vrsta akreditacije Strokovni sodelavec
Visoka šola za transportne sisteme in ekonomiko proizvodnje Prva akreditacija – stara merila Tatjana Horvat
Fakulteta za trajnostne gradnje Prva akreditacija – stara merila Klemen Šubic
Visoka zdravstvena šola v Celju Preoblikovanje zavoda dr. Matjaž Štuhec
Fakulteta za dizajn Podaljšanje akreditacije Jožica Kramar
Univerza na Primorskem Podaljšanje akreditacije mag. Jernej Širok, Anita Kajtazović
Univerza v Novi Gorici Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar
Univerza v Ljubljani Podaljšanje akreditacije Klemen Šubic, Jožica Kramar
Akademija za vizualne umetnosti Podaljšanje akreditacije Anita Kajtazovič
ALMA MATER EUROPAEA – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za humanistični študij, Ljubljana Podaljšanje akreditacije Martina Mravlja
B&B Visoka šola za trajnostni razvoj Podaljšanje akreditacije Martina Mravlja
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana Podaljšanje akreditacije dr. Matjaž Štuhec
Nova univerza Podaljšanje akreditacije Tatjana Horvat
Podiplomska šola ZRC SAZU Podaljšanje akreditacije dr. Matjaž Štuhec
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj Podaljšanje akreditacije Klemen Šubic
Visoka šola za proizvodno inženirstvo Podaljšanje akreditacije Jožica Kramar
Visoka šola za varstvo okolja Podaljšanje akreditacije Jožica Kramar
Visoka šola za varstvo okolja Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar

Višje strokovne šole

Višja strokovna šola Vrsta postopka Strokovni delavec
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Izobraževalni center GEOSS d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Martina Mravlja

Odločeno v 2019

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
 
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Fizioterapija, 1. UN Anita Kajtazović
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede Fizioterapija, 1. VS Jožica Kramar
Gea College – Fakulteta za podjetništvo Podjetništvo v perspektivnih panogah, 1. VS Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Arhivske znanosti, 3. st. Zala Sečnik
Univerza v Mariboru Pravna fakulteta Evropsko in primerjalno pravo, 3. st. mag. Jernej Širok
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, izpop. Jožica Kramar
Univerza v Novi Gorici Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Vinogradništvo in vinarstvo, 2. st. Martina Mravlja
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Socialna pedagogika, 1. UN Martina Mravlja
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Podatkovna znanost, 2. st. Anita Kajtazović
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG), 2. st. Klemen Šubic
Fakulteta za informacijske študije Računalništvo in spletne tehnologije (MAG), 2. st. dr. Matjaž Štuhec
IAM Visoka šola za multimedije Multimedijska produkcija, 1. VS Anita Kajtazović
Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem Turizem, 1. VS Zala Sečnik
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Preventiva za zdravje, 3. st. Jožica Kramar
B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod Management, 1. VS Gregor Rebernik
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Zdravstvena nega, 1. VS (VTI) Tatjana Horvat
Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Slovenski študiji II, 2. st. Martina Mravlja
Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Slovenski študiji III, 3. st. Martina Mravlja
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede Zdravstvena nega, 2. st. Jožica Kramar
B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, 1. VS Anita Kajtazović
Visoka šola na Ptuju Bionika v tehniki, 1. VS Andrej Krček
AREMA – Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina Management transportne logistike, 1. VS* Tatjana Horvat
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Zgodovina, 1. UN Martina Mravlja
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Geografija, 1. UN Martina Mravlja
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled Hotelirstvo in turizem, 1. VS Jožica Kramar
Gea College – Fakulteta za podjetništvo Upravljanje s tveganji in korporativna varnost, 2. st. Maja Milas
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Inženiring in vozila, 1. VS dr. Matjaž Štuhec
Visokošolski zavod Fizioterapevtika Fizioterapija, 1. VS Anita Kajtazović
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Mentorstvo v kliničnem okolju, izpop. Jožica Kramar
Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Urbanizem, 1. UN Zala Sečnik
Nova univerza Evropska pravna fakulteta Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, 1. VS Tatjana Horvat
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Računalništvo in informatika, 3. st.* dr. Matjaž Štuhec
Univerza v Novi Gorici Poslovno tehniška fakulteta Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, 2. st.* Jožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Akademija za ples Študije plesnih umetnosti, 2. st.* Jožica Kramar

* Odločitev še ni dokončna.

VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Sprememba VZ Nataša Kramar
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Sprememba VZ Nataša Kramar
Visoka šola za storitve Sprememba VZ Nataša Kramar
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Sprememba VZ Nataša Kramar
Visoka šola za računovodstvo in finance Sprememba VZ Nataša Kramar
Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Sprememba VZ Nataša Kramar
Šola za risanje in slikanje Sprememba VZ Nataša Kramar
Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Sprememba VZ Nataša Kramar
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Sprememba VZ Nataša Kramar
Nova univerza Evropska pravna fakulteta Sprememba VZ Nataša Kramar
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Sprememba VZ Nataša Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Akreditacija dislocirane enote Anita Kajtazović
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Podaljšanje akreditacije Anita Kajtazović
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Podaljšanje akreditacije Jernej Širok
Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem Akreditacija dislocirane enote dr. Matjaž Štuhec
VIŠJE ŠOLE
Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
B&B, Izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
ABITURA, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Memory IC, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Šolski center Ptuj Evalvacija višje strokovne šole Gregor Rebernik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Evalvacija višje strokovne šole Maja Milas
ERUDIO, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole Anita Kajtazović

Odločeno v 2018

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
 
Fakulteta za državne in evropske študije Javna uprava, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Geografija, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Geografija, 3. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Vedenjska in kognitivna nevroznanost, 3. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Slovenski jezik in književnost, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Slovenski jezik in književnost, 2. st. Andrej Krček
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo, Filozofska fakulteta, Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Teološka fakulteta Humanistika in družboslovje, 3. st. Klemen Šubic
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ekotehnologije, 2. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ekotehnologije, 3. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. st. Jernej Širok
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. st. Jernej Širok
Univerza na Primorskem Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju, Fakulteta za turistične študije – Turistica Management trajnostnega razvoja, 2. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija – študije politike in države, 1. UN Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Fizioterapija, 3. st. Tatjana Horvat
Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta Specializacija znanj s področja prava, izpop. Tatjana Horvat
Fakulteta za uporabne družbene študije Psihosocialna pomoč, 1. VS Jožica Kramar
Fakulteta za uporabne družbene študije Psihosocialna pomoč, 2. st. Jožica Kramar
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment v turizmu, 1. st. Tatjana Horvat
Fakulteta za organizacijske študije Menedžment v turizmu, 2. st. Tatjana Horvat
Fakulteta za organizacijske študije Razvojni menedžment, 2. st. Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Socialna gerontologija, 1. VS Tatjana Horvat
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Ekoremediacije, 2. st. Tatjana Horvat
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi, 3. st. Jožica Kramar
Visokošolski zavod Fizioterapevtika Fizioterapija, 2. st. Anita Kajtazović
Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Sredozemsko kmetijstvo, 1. VS Martina Mravlja
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Krizni management, 1. VS Jožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor Spletne in informacijske tehnologije, 1. st. dr. Matjaž Štuhec
Fakulteta za poslovne vede Poslovne vede, 1. UN Tatjana Horvat
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Menedžment kakovosti, 1. VS Anita Kajtazović
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Menedžment kakovosti, 2. st. Anita Kajtazović
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Menedžment kakovosti, 3. st. Anita Kajtazović
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomske študije Materiali, 3. st. dr. Matjaž Štuhec
VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Visokošolski zavod Fizioterapevtika Sprememba VZ Anita Kajtazović
Visoka poslovna šola ERUDIO; Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, samostojni visokošolski zavod Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec Preoblikovanje zavoda Jožica Kramar
Univerza v Mariboru Fakulteta za logistiko Akreditacija dislocirane enote Tatjana Horvat
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije – Turistica Akreditacija dislocirane enote Zala Sečnik
Univerza v Novi Gorici Poslovno-tehniška fakulteta Sprememba VZ Jožica Kramar
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Sprememba VZ Jožica Kramar
Nova univerza Fakulteta za državne in evropske študije Sprememba VZ Jožica Kramar
VIŠJE ŠOLE
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje ES MS VSS Gregor Rebernik
B2 d.o.o., Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_ Mnenje B2 VSS Gregor Rebernik
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje BC Naklo VSS Gregor Rebernik
Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje Skaldens VSS Gregor Rebernik
Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina – zasebna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje Prah IC VSS Gregor Rebernik
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje ETrS Brezice VSS Gregor Rebernik
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje ES NM VSS Gregor Rebernik
Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_Mnenje IC Piramida MB VSS Gregor Rebernik
EDC Kranj, Višja strokovna šola Evalvacija višje strokovne šole_MnenjeEDC Kranj Gregor Rebernik