Accreditation procedure outline | NAKVIS

Accreditation procedure outline

Iz sheme postopka akreditacije so razvidni vsi predvideni udeleženci v akreditacijskem postopku ter njihova vloga na različnih stopnjah postopka.

Shema postopka akreditacije

Shema postopka akreditacije